sample 1

KOI TẶNG BOARD GAME KHI MUA KÈM THỨC UỐNG TRÀ MÃNG CẦU

From 01/04/2024 to 30/04/2024
KOI Thé
Bánh & Tráng miệng
1F

Từ ngày 01/04/2024, KOI tặng bộ trò chơi "Thật hay Thách" với những thử thách độc-lạ áp dụng cho hóa đơn từ 199.000 VND có bao gồm thức uống Trà Mãng Cầu. 

📌 Lưu ý:

- Chương trình diễn ra từ 01/04/2024 đến khi hết số lượng quà tặng.

- Chương trình không áp dụng cộng dồn hóa đơn, có thể áp dụng song song với các chương trình khác.

- Chỉ áp dụng khi mua trực tiếp tại cửa hàng.

Hẹn liền cái kèo Thật Thách với hội bạn cùng những ly Trà Mãng Cầu thơm mát nào! 🤜🤛